مدیریت رخداد (Incident Management)

مدیریت رخداد در گاما چیست؟

رخداد به هر اتفاقی گفته می شود که سبب گردد دستگاه یا سرویسی از کار بیافتد. هدف از مدیریت رخداد کاهش میزان خرابی و از کارافتادگی سرویسها می باشد. مدیران فناوری اطلاعات بیش از آنکه به دنبال آمار درخواستها باشند رخدادهای اتفاق افتاده را مورد بررسی قرار می دهند تا با کشف علت ریشه ای رخدادها از تکرار مجدد آنها جلوگیری کنند.

مدیریت رخداد گاما از کارافتادگی سرویسهای شما را به حداقل می رساند

نرم افزار Helpdesk گاما رخدادهای به وجود آمده را به همراه مدت زمان از کارافتادگی سرویسها به شما نشان می دهد و با نمایش “علت رخدادها” شما را در پیدا کردن راه حل برای کاهش خرابی ها یاری می کند. گزارش حوادث تکراری گاما به شما نشان می دهد که علت بیشتر مشکلات و خرابی های سرویسها چیست و آیا عملکرد IT در جلوگیری از بروز مشکلات تکراری خوب بوده است یا خیر.

گاما نگرانی شما برای حوادثی که زمان انجام آنها طولانی می شود را برطرف می کند

یکی از مشکلات عمده ای که کارشناسان فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند این است که برخی رخدادها نیاز به خرید قطعه و کالا داشته و باید روال خرید انجام شود و یا کاربری که باید دستگاهش را به بخش IT تحویل دهد به علت عدم حضور این کار را دیر انجام می دهد، بنابراین درخواست در کارتابل کارشناس IT تاخیر می خورد. در گاما شما می توانید مدت زمانی را که به ضرر شما حساب شده اعلام کنید تا مدت پاسخ شما درست محاسبه گردد.

شناسایی تجهیزاتی که بیشترین رخداد برایشان اتفاق می افتد

گاما به شما کمک می کند تا از طریق گزارشهای مدیریتی و داشبورد بتوانید خیلی سریع تجهیزاتی را که بیشترین خرابی برایشان اتفاق افتاده و وقت کارشناسان شما را هدر داده اند را شناسایی کرده و با مشاهده علت مشکلات بهترین راه حل و تصمیم را در مورد آنها اتخاذ کنید.

یادآورهای گاما به شما کمک می کنند تاخیر نخورید

از آنجایی که رفع مشکل هر رخداد مهلت دارد و باید در زمان مقرر انجام شود گاما قبل از پایان مهلت درخواست به شما یادآوری می کند که درخواست خود را هرچه زودتر اقدام کنید. این اطلاع‌رسانی می تواند از طریق اعلانهای گاما، پیامک، ایمیل، رونوشت یا نسخه اندروید باشد.