آموزش درختواره مخاطبان

مدرس
رامین سلامت
مدت زمان
حدودا 3 دقیقه
دانلود آموزش
کلیک جهت دانلود

آنچه در این آموزش مشاهده خواهید کرد

در این بخش می‌توان مخاطبان را براساس شاخص‌های مورد نظر خود دسته‌بندی کرد. به عنوان مثال مخاطبان مربوط به دایره یا واحدی خاص، نماینده ادارات، شرکتها، مخاطبان شرکتیِ مستقر در سازمان و تمامی موارد دیگری که دسترسی سریع به آنها برای ما اهمیت دارند را در گروهی خاص دسته‌‍بندی می‌کنیم. برای این کار ابتدا باید در قسمت درختواره مخاطبان، دسته‌بندیهای موردنظر را ایجاد کنیم. با کلیک راست برروی درختواره و انتخاب گزینه ایجاد. سپس برای انتقال مخاطب به آن دسته‌بندی، با انتخاب مخاطب موردنظر در قسمت منو با زدن گزینه انتقال به و سپس دسته‌بندی موضوعی، دسته‌بندی مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.در انتها با کلیک بر روی هر یک از دسته‌بندیها، مخاطبان مربوط به آن نمایش داده می‌شوند

گامادسک