گزارش خلاصه عملکرد در نرم افزار Help desk گاما

خلاصه وضعیت خدمات فناوری اطلاعات

در اکثر سازمانها و شرکتهای بزرگ معمولا فرایند خرید و مدیریت انبارها شامل فرایندهایی است که در بخش تدارکات و یا بازرگانی سازمانها انجام می گیرد. این واحدها از نرم افزارهای مخصوص انبار برای مدیریت فرایندهای خود مانند فرایند درخواست کالا، ورود به انبار، حواله انبار، و … استفاده می کنند.

واحدهای it در صورت نیاز به قطعه از انبار تدارکات به صورت تنخواه یا موردی قطعات، کالاها و تجهیزات مورد نظر خود را دریافت می نمایند، ولی به دلیل عدم بهره گیری از یک سامانه متمرکز برای ردگیری قطعات، معمولا آمار مصرف قطعات بدرستی قابل استناد نمی باشد. همچنین در برخی از سازمانها ممکن است واحدهای فناوری اطلاعات برای مدیریت و انجام خدمات مورد نظر خود از مجوز خرید مستقیم تا سقف مشخصی برخوردار باشند.

با توجه به اینکه عمدتا در واحدهای it سامانه ای برای مدیریت انبار وجود ندارد، گزارش لحظه ای از مصرف قطعات، موجودی فعلی، برآور مصرف، روند مصرف، یا هزینه قطعات مصرف شده وجود ندارد. در صورت استفاده از یک سامانه جامع مدیریت خدمات service desk می توان این موارد را به راحتی مدیریت کرد و مدیران و سرپرستان انبارهای مختلف در هر لحظه کنترل کاملی بر موجودیهای مورد نظر خود داشته باشند.

در سامانه جامع مدیریت خدمات گاما، تا حدود زیادی این نیازها برآورده شده است و گزارشهای مناسبی از روند مصرف قطعات به تفکیک سال، ماه، مورد مصرف، برند و مدل قطعات برای مدیران سطوح مختلف سازمان وجود دارد.

Gamma-rep10

کاردکس یک نوع قطعه در انبار