ّ اخبار
صفحه بعد >>

اخبار

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)

از طریق سامانه گاما می‌توان کلیه اخبارهای مرتبط با نرم‌افزار یا واحد IT یا اخباری که لازم است همه پرسنل سازمان از آن اطلاع داشته باشند را تعریف نمود.


نام گزینه شرح
ایجاد‌ از طریق این گزینه می‌توان اخبار جدید ایجاد کرد.
ویرایش‌ از طریق این گزینه می‌توان اخبار موردنظر را ویرایش کرد.
‌حذف از طریق این گزینه می‌توان اخبار موردنظر را حذف کرد.
‌فعالسازی برای فعال یا غیرفعال کردن اخبار موردنظر از این گزینه استفاده می‌کنیم.
تبدیل به اکسل‌ برای خروجی گرفتن اکسل از اخبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایجاد/ویرایش اخبار

از طریق فرم زیر می‌توان اخبار جدید را تعریف کرد و آن را ویرایش نمود، موارد لازم برای ایجاد یک خبر به شرح ذیل می‌باشد.


نام گزینه شرح
گروه‌ می‌توان خبر ایجاد شده را در گروه موردنظر مشخص کرد، به عنوان مثال گروه‌های مشخص شده نرم‌افزار، سخت افزار‌، عمومی، ...
عنوان‌ عنوان خبر را در این گزینه وارد می‌کنیم. به عنوان مثال راه‌اندازی سامانه مدیریت درخواست گاما.
‌منبع منبع اخبار را در این گزینه وارد می‌کنیم، به عنوان مثال منبع اخبار اداره کل فناوری اطلاعات.
‌تاریخ در این گزینه تاریخ خبر را وارد می‌کنیم.
فعالسازی‌ برای فعال یا غیرفعال کردن اخبار موردنظر از این گزینه استفاده می‌کنیم.
POPUP‌ در صورتی که بخواهیم هنگام لاگین کردن کاربر اخبار به صورت POPUP ظاهر شود این گزینه را فعال می‌کنیم.
‌در صفحه لاگین دیده شود در صورتی که بخواهیم اخبار موردنظر در صفحه لاگین دیده شود، این گزینه را فعال می‌کنیم

نکته: فقط یک خبر را می‌توان در صفحه لاگین قرار داد.

‌انتخاب فایل در صورتی که بخواهیم فایلی را پیوست کنیم از این گزینه استفاده می‌شود.
نمایش اخبار

در سامانه گاما کاربران به صورت‌های مختلف می‌توانند اخبار را مشاهده نمایند که در قسمت‌های زیر شرح داده شده است.
در صورتیکه هنگام ایجاد اخبار گزینه " در صفحه لاگین دیده شود." را فعال کنیم اخبار موردنظر طبق تصویر زیر در صفحه لاگین دیده می‌شود .


در صورتیکه هنگام ایجاد خبر گزینه" POPUP" را فعال کنیم، اخبار موردنظر هنگام وارد شدن کاربر به کارتابل به صورت POPUP ظاهر می‌شود.


اگر کاربر دسترسی به مشاهده اخبار را داشته باشد، در قسمتی به عنوان اخبار ساده کلیه اخبارهای ثبت شده در سامانه را مشاهده می‌نماید.


صفحه بعد >>