اسناد و درخواست‌ها

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)

کلیه سند‌های که در سیستم توسط کاربران ثبت می‌شود در قسمت اسناد و درخواست‌ها قرار می‌گیرد.


نام گزینه شرح
‌ویرایش با انتخاب سند موردنظر و با کلیک روی دکمه ویرایش می‌توان آن را ویرایش کرد.
‌اقدام با انتخاب سند موردنظر می‌توان اقدام جدیدی روی درخواست ثبت نمود.
‌ارجاع با انتخاب سند موردنظر می‌توان آن را ارجاع نمود.
ویرایش دسته‌ای‌ اگر بخواهیم یک سری اطلاعات مشترک بین سند‌ها را به صورت یک جا ویرایش کنیم، با انتخاب سندها و با کلیک روی ویرایش دسته‌ای می‌توان انها ویرایش نمود.
‌حذف برای این‌که بخواهیم سندی را حذف کنیم با انتخاب سند موردنظر و سپس با کلیک روی دکمه حذف می‌توان آن را حذف نمود.
‌تغییر وضعیت اگر بخواهیم وضعیت سندی را تغییر دهیم با انتخاب سند موردنظر و سپس با کلیک روی دکمه تغییر وضعیت می‌توان وضعیت سند را تغییر داد.
‌چاپ و تبدیل برای گرفتن چاپ یا خروجی اکسل از این گزینه استفاده می‌کنیم.
جستجوی پیشرفته

برای جستجوی پیشرفته اسناد می‌توان از این قسمت استفاده نمود. به عنوان مثال گزارش تاخیر درخواست‌ها یا بازدیدهای دوره‌ای دارای عدم تایید، ... را می‌توان گزارش گرفت.


نام گزینه شرح
‌سال برای اینکه بخواهیم سند یک سال موردنظر را جستجو نماییم از این گزینه استفاده می‌شود.
دارای تاخیر‌ با انتخاب این گزینه می‌توان سندهای که دارای تاخیر می‌باشند را جستجو نمود، جستجو براساس دقیقه،ساعت، روز صورت می‌پذیرد.
تاریخ ایجاد‌ اگر بخواهیم جستجو براساس بازه تاریخی صورت گیرد، تاریخ ایجاد و پایان سند را مشخص می‌کنیم.
‌تاریخ تغییر اگر بخواهیم جستجو براساس بازه تاریخی صورت گیرد، تاریخ شروع تغییر و پایان تغییر سند را مشخص می‌کنیم.
سازمان فرستنده‌ اگر در سیستم بیش از یک سازمان تعریف کرده باشیم، می‌توان اسناد را براساس سازمان فرستنده جستجو نمود.
‌واحد فرستنده در این گزینه براساس واحد فرستنده سند جستجو صورت می‌گیرد.

نکته: در صورتیکه واحد موردنظر زیرمجموعه داشته باشد گزینه "زیرمجموعه" را انتخاب می‌کنیم.

نوع‌ در این گزینه جستجو براساس نوع سند صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال نوع سند می‌تواند درخواست، وظیفه، فرم خرید و...
‌وضعیت در این گزینه جستجو براساس وضعیت سند صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال وضعیت سند می‌تواند در حال انجام، منتظر انجام، انجام شده و...
گروه درخواست‌ در این گزینه جستجو براساس گروه درخواست صورت می‌پذیرد، گروه می‌تواند سخت افزار، نرم افزار، شبکه و ....
محصول/خدمت‌ در این گزینه جستجو براساس محصول صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال محصول کامپیوتر، اتوماسیون، ....
جستجوی آزاد‌ از طریق این گزینه می‌توان براساس همه فیلدهای که قرار داده‌ایم می‌توان جستجو نمائیم.
‌بازدید دوره‌ای عدم تایید در سامانه می‌توان برنامه بازدید برای تجهیزات تعریف نمود و به صورت اتوماتیک طبق برنامه‌ای که تعریف کرده‌ایم سندی به عنوان "فعالیت برنامه‌ریزی شده" ثبت می‌شود و کارشناسان بعد از انجام PM سند موردنظر را اقدام می‌نماید در صورتیکه کارشناس هنگام اقدام تایید ننماید می‌توان با استفاده از این گزینه سند‌های عدم تایید را جستجو نمود.
‌درخواست‌های باز با انتخاب این گزینه می‌توان کلیه درخواست‌های که وضعیت باز دارند را مشاهده نمود.