کاربران

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)
ارسال درخواست

در شکل زیر شمای کلی کارتابل مشاهده می شود:


برای ارسال درخواست جدید بر روی لینک "درخواست جدید" کلیک کنید تا فرم زیر ظاهر شود.


بعد از پر کردن فرم دکمه ارسال را بزنید، در اینصورت یک شماره پیگیری نمایش داده می شود که از طریق این شماره می توانید در صفحه "درخواستها" درخواست مورد نظر خود را پیگیری کنید.

پیگیری درخواست

برای پیگیری درخواست خود به صفحه "درخواستها" مراجعه کنید. در کادر جستجو می توانید شماره پیگیری، فرستنده، گیرنده، یا موضوع درخواست را جستجو کنید. همچنین می توانید درخواست خود را بر اساس وضعیت یا زمان ثبت درخواست جستجو نمایید.


  • درخواستهای باز: درخواستهایی که شما ارسال کرده اید
  • انجام شده: درخواستهایی که قبلا انجام شده اند نمایش داده می شوند

نکته: درخواستهایی که دچار تاخیر می شوند (بیش از حد مجاز در اختیار کارشناسان IT قرار می گیرند) با رنگ قرمز نمایش داده می شوند.

تایید یا عدم تایید درخواست

در صورتیکه درخواستی نیاز به اظهار نظر شما داشته باشد، در صفحه اصلی قسمت کارتابل دیده خواهد شد. در اینصورت برای تایید و یا پاسخ به درخواست مورد نظر بر روی گزینه های پیش بینی شده کلیک نمایید. همچنین می توان برای مشاهده جزئیات درخواست روی لینک موضوع درخواست کلیک کرد.


نکته 1: در صورتیکه درخواست مورد نظر تایید است، روی گزینه تایید کلیک نمایید تا بایگانی شود. (شکل بالا)
نکته 2: در صورتیکه درخواست مورد تایید نیست و کار شما به درستی انجام نشده است، روی گزینه پاسخ کلیک کنید تا به کارشناس مسئول بازگردانده شود.