<<  صفحه قبل

کارتابل

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)

کلیه مکاتبات کاربر در سیستم گاما در قسمت کارتابل صورت می‌پذیرد که از سه بخش درختواره کارتابل، کارتابل و پیگیری تشکیل شده است. کاربر از طریق این بخش و با توجه به نقشی که دارد، می‌تواند روی سندهای دریافتی ارجاع، اقدام، و ... انجام دهد که به صورت جداگانه توضیح داده شده است.

 کارتابل کارشناسی
نام گزینه شرح
‌ایجاد برای ایجاد یک سند جدید از این دکمه استفاده می‌شود. به عنوان مثال فرم درخواست، وظیفه، فرم خرید و ...
اقدام‌ برای ثبت اقدام روی هر درخواست از این گزینه استفاده می شود.
‌دریافت مجوز بعضی از در خواست ها به گونه هستند که برای انجام نیاز به مجوز دارند از این دکمه برای دریافت مجوز استفاده میشود .
‌ارجاع برای ارجاع در خواست به یک کارشناس یا شخص دیگر از این گزینه استفاده می شود.
‌انتقال برای انتقال سند به پوشه شخصی (در درختواره کارتابل ) از این گزینه استفاده میشود استفاده می‌شود.
‌چاپ و تبدیل برای چاپ اسناد و یا دریافت خروجی به صورت اکسل از اسناد مورد استفاده قرار می گیرد.
درختواره کارتابل

درختواره کارتابل براساس هدف ارجاع دسته بندی شده است، به عنوان مثال درخواستی که برای مشاهده و اقدام یا برای تایید ارسال شده است در گره‌های مشخص شده قرار می‌گیرند..

درختواره کارتابل
نام گزینه شرح
مشاهده و اقدام‌ سندی که برای ارجاع یا اقدام وارد کارتابل می‌شود با هدف مشاهده و اقدام در درختواره کارتابل قرار می‌گیرد.
‌برای تایید سندی که برای تایید وارد کارتابل می‌شود با هدف برای تایید در درختواره کارتابل قرار گرفته و کاربر روی درخواست می‌تواند اعلام نظر انجام دهد .
‌برای اطلاع سندی که برای اطلاع وارد کارتابل می‌شود با هدف برای اطلاع در درختواره قرار گرفته می‌شود.
‌درخواست مجوز کارشناسان برای انجام بعضی درخواست‌ها نیاز به یک سری مجوزها دارند، با انتخاب درخواست و کلیک برروی دکمه دریافت مجوز، مجوز موردنظر را انتخاب نموده و درخواست با هدف درخواست مجوز به کارتابل گیرنده ارسال می‌شود و در درختواره کارتابل در گره درخواست مجوز و با هدف درخواست مجوز قرار می‌گیرد.
برای تایید اقدام‌ بعد از اقدامات کارشناسی درخواست برای تایید نهایی به کارتابل تایید کننده نهایی ارسال می‌شود که با هدف برای تایید اقدام در درختواره کارتابل قرار می‌گیرد.
‌گروه‌های کارشناسی اگر کارشناسی در یک یا چند گروه کارشناسی عضو باشد درخواست‌های که برای گروه‌ها ارسال می‌شود در درختواره کارتابل به نام گروه‌های کارشناسی مشخص شده قرار می‌گیرد.
کارتابل

در این قسمت درخواست‌های کاربر با توجه به هدف درختواره کارتابل قابل مشاهده است. با انتخاب هر یک از گره‌ها در درختواره کارتابل در فهرست درخواست‌های مرتبط با گره مورد نظر نشان داده می‌شود.

کارتابل
اقدام

هدف از ثبت اقدام، مشخص کردن کارها و اقدام‌های انجام شده برای هر درخواست می‌باشد و همچنین کارشناس مشخص می‌کند که آیا درخواست قابل انجام است یا خیر، اگر قابل انجام نیست دلیل عدم انجام نشدن کار را مشخص می‌کند.

فرم اقدام کارشناس
نام گزینه شرح
اقدام‌ها‌ در این قسمت کارشناس شرح کار انجام داده را وارد می‌کند.
‌ثبت راه‌حل در این گزینه می‌توان راه‌حلی در مورد مشکل به وجود آمده ثبت کرد.
رونوشت‌ کارشناس موقع اقدام درخواست می‌تواند رونوشت ارسال کند.
‌افزودن پیوست در صورت نیاز می‌توان شرح کار انجام شده را پیوست کرد.

نکته: توجه کنید بعد از اضافه نمودن پیوست روی "بارگذاری" کلیک نمایید.

ثبت شرح کار

در این قسمت کارشناس تاریخ، ساعت، مدت، و شرح کار خود را وارد و سپس روی دکمه افزودن کلیک می‌کند ( ممکن است بیش از یک اقدام روی درخواست انجام داده باشد).

ثبت شرح کار
نام گزینه شرح
تاریخ اقدام‌ تاریخ انجام کار (اقدام) را مشخص می‌کنیم.
ساعت اقدام‌ ساعت انجام کار(اقدام) را مشخص می‌کنیم.
مدت اقدام‌ مدت انجام کار(اقدام) را وارد می‌کنیم برای این گزینه می‌توان مشخص کرد سیستم مدت را محاسبه نماید و درج کند یا کارشناس مربوطه مدت را وارد نماید.

نکته: برای مشخص کردن جزئیات بیشتر در نحوه محاسبه کردن مدت پاسخ در قسمت تنظیمات سازمان تب محاسبه شاخص‌ها می‌توان تنظیمات را انجام داد.

‌روش اقدام روش اقدام را مشخص می‌کنیم. به عنوان مثال حضوری، ریموت، تلفنی و... برای اضافه کردن روش اقدام در بخش اطلاعات پایه می‌توان روش‌های جدید را وارد کرد.
‌نوع اقدام نوع اقدام انجام شده را مشخص می‌کند. به عنوان مثال نوع اقدام می‌تواند تعویض قطعه، نصب نرم افزار و .... برای اضافه کردن نوع اقدام در قسمت اطلاعات پایه بخش گروه اقدام-نوع سرویس و انواع اقدام می‌توان وارد کرد.
‌تعداد/مقدار در صورتی که نوع اقدام تعویض قطعه یا افزودن قطعه را انتخاب نمائیم با ظاهر شدن گزینه قطعه، قطعه مورد نظر را انتخاب می‌‎کنیم و تعداد قطعه را در این گزینه مشخص می‌کنیم.
‌هزینه اقدام(ریال) هزینه ایاب و ذهاب اقدامات انجام شده را در این قسمت وارد می‌کنیم.

نکته: در صورتی که نوع اقدام از نوع تعویض قطعه باشد، قسمتی در زیر نوع اقدام به شکل زیر ظاهر می‌شود که نشان دهنده موجودی انبار یا قطعاتی که از طریق دریافت مجوز به درخواست اختصاص داده شده است و با انتخاب قطعه موردنظر تب قطعات داغی ظاهر می‌شود و با انتخاب قطعه موردنظر با وضعیت مشخص شده به انبار موقت کارشناسی باز خواهد گشت. هرکاربر در صورتیکه در اطلاعات پایه عضو انبارهای موردنظر معرفی گردد، می‌تواند موجودی انبار را مشاهده کند. بعد از کامل کردن فرم اقدام و کلیک روی تایید به صفحه "مرحله بعدی" وارد می‌شویم که از چهار گزینه تشکیل شده است که وضعیت انجام کار را مشخص می‌کنیم که دارای چهار حالت می‌باشد .

نام گزینه شرح
‌در کاتابل من باقی بماند به این معنی می‌باشد که کارشناس اقدامی روی درخواست ثبت کرده ولی هنوز کار به صورت کامل انجام نشده است. در اینصورت درخواست در کارتابل او باقی می‌ماند تا بعدا اقدامات نهایی را انجام دهد.
‌ارجاع به نفر دیگر در اینصورت کارشناس با ثبت اقدامات انجام شده می‌تواند درخواست را به کارشناس دیگری ارجاع دهد. به عنوان مثال کارشناس اول تعویض قطعه را انجام می‌دهد با اقدام کار انجام شده روی درخواست برای نصب ویندوز به کارشناس مربوطه ارسال می‌کند.
‌انجام شد در صورتیکه درخواست به صورت کامل انجام شده باشد این گزینه را انتخاب می‌نمائیم.
انجام نشد‌ در صورتیکه درخواست انجام نشود، این گزینه را انتخاب، و دلیل انجام نشدن را مشخص می‌کنیم

نکته: برای اضافه کردن دلیل‌های مختلف با راهبر سیست تماس گرفته و راهبر سیستم در قسمت اطلاعات پایه دلیل گفته شده را وارد نماید.

دریافت مجوز

بعضی درخواست‌ها به گونه‌ای هستند که بعد از مرحله تشخیص کارشناس (مثل مصرف قطعه یا بازکردن پورت USB) نیاز دارند قبل از انجام کار توسط مسئول مربوطه مجوز صادر گردد. یا برای تحویل قطعه به صورت خودکار برای انباردار ارسال شود. در این قسمت می‌توانیم با انتخاب درخواست موردنظر و کلیک برروی دکمه دریافت مجوز لیست مجوزهای که در سیستم ایجاد شده است را مشاهده کرد و با انتخاب هر کدام از مجوزها طبق تعریف فرایند گردش، درخواست گردش پیدا می‌کند.


نام گزینه شرح
نوع‌ نوع مجوز موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
‌قطعه/کالا موردنیاز در صورتی که مجوز از نوع تعویض قطعه یا تجهیز باشد نوع قطعه یا تجهیز را مشخص می‌کنیم.
‌تعداد در صورتی که مجوز از نوع تعویض قطعه باشد تعداد قطعه درخواستی را وارد می‌کنیم.
‌شرح شرحی از نوع مجوز انتخابی را وارد می‌کنیم.
افزودن‌ در صورتی که چند نوع قطعه یا تجهیز بخواهیم با کلیک روی دکمه افزودن رکوردهای انتخابی لیست می‌شود.
ارجاع

برای ارجاع درخواست به شخص یا گروهی، با انتخاب درخواست موردنظر و با کلیک روی دکمه ارجاع فرم زیر باز می‌شود و توضیحات بیشتر در جدول زیر داده شده است.


نام گزینه شرح
‌ارجاع به شخص با انتخاب ارجاع به شخص‌ ‌می‌توان درخواست را به یک شخص دیگری ارسال کرد
گیرنده اصلی: در صورتی که گیرنده اصلی درخواست مشخص شده باشد با کلیک روی گیرنده اصلی به صورت خودکار نام کاربر را در جعبه متنی وارد می‌شود.
فرستنده اصلی: با کلیک روی فرستنده اصلی کاربری که درخواست موردنظر را ثبت کرده است نمایش داده می‌شود.
ثبت کننده: در صورتی که کاربری از طرف کاربری دیگر درخواست ثبت کرده باشد، به عنوان ثبت کننده درخواست ایفاء نقش می‌کند.
پیگیری کننده: در وظیفه می‌توان پیگیری کننده مشخص کرد برای ارسال به پیگیری کننده با کلیک روی پیگیری کننده وظیفه ارسال می‌شود.
خودم: با کلیک روی این گزینه درخواست برای خودم ارجاع داده می‌شود.
‌ارجاع به گروه برای ارجاع درخواست به گروهی با انتخاب ارجاع به گروه، گروه موردنظر را انتخاب کرده و بعد از مشخص کردن روش دریافت سپس با کلیک روی دکمه ارسال درخواست موردنظر ارسال می شود

نکته : گروه کارشناسی را میتوان در قسمت مخاطبان ایجاد کرد.

روش دریافت‌ روش دریافت را مشخص می‌کنیم به عنوان مثال روش دریافت می‌تواند کارتابل، پیامک، ایمیل و ...
تاریخ شروع‌ با مشخص کردن تاریخ شروع درخواست در تاریخ مشخص شده وارد کارتابل گیرنده می‌شود.
شرح ارجاع‌ توضیحی در مورد ارجاع درخواست را وارد می‌نمائیم.
رونوشت‌ در صورتی که بخواهیم رونوشتی از درخواست موردنظر را برای شخصی یا گروه ارسال کنیم از این تب استفاده می‌کنیم.
‌پیوست‌ها در صورتی که بخواهیم هنگام ارجاع درخواست فایلی پیوست کنیم از این تب استفاده می‌کنیم.

نکته: با انتخاب فایل موردنظر سپس روی دکمه بارگذاری کلیک نمائید.

تنظیم ستون‌ها

در جدول زیر فهرست ستون‌های‌ که می‌توان به ستون‌های کارتابل افزود را مشاهده می‌کنیم.


جستجو

برای جستجو براساس ستونهای نشان داده شده در فهرست کارهای جاری، در قسمت سطر فیلتر در ستون موردنظر خود کلمه‌ای را که می‌خواهید تایپ کرده وسپس صبر کنیم، لازم نیست که همه کلمه را تایپ کنید کافیست قسمتی از کلمه موردنظر خود را تایپ کرده و منتظر بمانید تا فیلتر اعمال گردد. ( به عنوان مثال در شکل زیر جستجو براساس کلمه حسینی در ستون فرستنده انجام شده است)


جزئیات کارتابل

در این قسمت اطلاعات بیشتری از درخواست انتخاب شده را کارتابل نمایش می‌دهد. اطلاعاتی از قبیل متن، درختواره گردش، اقدام و ... مشاهده می‌شود، در کارتابل خود برروی سطر موردنظر کلیک کرده و در این قسمت اطلاعات موردنظر را مشاهده نمائید.


نام گزینه شرح
بیشتر‌ این قسمت شامل اطلاعات درخواست از قبیل: موضوع درخواست، فرستنده اصلی، گیرنده اصلی، زمان ایجاد و ...
‌متن در این قسمت شرح درخواست نمایش داده می‌شود.
‌درختواره گردش این قسمت گردش ارجاعات درخواست بین کاربران را نمایش می‌دهد. درخواست از چه کاربری به چه کاربری و با چه هدفی ارسال شده است و با کلیک رو جزئیات، اطلاعات بیشتری در مورد گردش به دست می‌آید.
اقدام‌ها‌ اقدام‌هایی که کارشناسان تاکنون برروی درخواست انتخاب شده ثبت کرده‌اند را می‌توان در این قسمت مشاهده نمود.
‌پیوست‌ها این بخش پیوست درخواست موردنظر را نمایش می‌دهد.
اطلاعات تکمیلی‌ این بخش اطلاعات تکمیلی از قبیل کلمات کلیدی، زمان ایجاد، زمان ارجاع، مهلت و... دیده می‌شود.
تاریخچه تغییرات‌ این بخش تاریخچه تغییرات یک درخواست را نمایش می‌دهد .
پیگیری

کاربر باید در هر لحظه بتواند از آخرین وضعیت درخواست‌هایی که ثبت یا ارجاع یا اقدام کرده است مطلع شود. برای این کار در قسمت کارتابل و کلیک روی دکمه پیگیری می‌تواند تمامی درخواست‌های مرتبط با خود یا درخواست‌های که دسترسی داشته باشد را مشاهده کند.


اخبار ساده

در صورتی که کاربری دسترسی مشاهده اخبار را داشته باشد با کلیک روی اخبار موردنظر جزئیات اخبار را مشاهده می‌کند.

نکته: برای تعریف اخبار جدید با راهبر سیستم تماس گرفته تا اخبار مورد نظر را در قسمت مدیریت اخبار سیستم ثبت نماید.


دفترچه تلفن

در صورتی که کاربری دسترسی دفترچه تلفن را داشته باشد می‌تواند با وارد کردن نام شخص مورد نظر و سپس با کلیک روی آیکن جستجو و انتخاب کاربر یافت شده شماره تلفن کاربر را پیدا کند.


ویرایش اطلاعات شخصی

برای ویرایش اطلاعات شخصی در قسمت سرصفحه با کلیک روی نام کاربری خود و انتخاب ویرایش اطلاعات شخصی، اطلاعات شخصی خود را ویرایش کند.


تغییر کلمه عبور

برای هرکاربر یک کلمه عبور به صورت پیش‌فرض تعریف شده است، پیشنهاد می‌گردد که پس از اولین ورود در قسمت سرصفحه با کلیک بر روی نام کاربری خود و انتخاب تغییر کلمه عبور، کلمه عبور خود را تغییر دهد. کلمه عبور فقط در اختیار کاربر جاری است و حتی راهبر سیستم هم نمی‌تواند آنرا را مشاهده کند. راهبر سیستم در صورت لزوم می‌تواند کلمه عبور جدید تعریف کند.

نکته: در صورتیکه نمی‌توانید به سیستم وارد شوید، یا شماره کاربری و رمز عبور نامعتبر است با راهبر سیستم تماس بگیرید.


تفویض اختیار

در این قسمت می‌توانیم کارتابل را به شخص دیگری تفویض کنیم و اختیارات به کاربر دیگری واگذار می‌شود. مثلا زمانیکه کاربر به مرخصی می‌رود می‌تواند تفویض اختیار انجام دهد تا در غیاب وی کاربر دیگری کارهای او را انجام دهد.
نام گزینه شرح
از کاربر‌ به صورت خودکار کاربری که کارتابل خود را تفویض می‌دهد انتخاب شده است.
به کاربر‌ کاربر تفویض گیرنده را مشخص می‌کنیم.
از تاریخ‌ تاریخ شروع تفویض را وارد می‌کنیم.
‌تا تاریخ تاریخ پایان تفویض را وارد می‌کنیم.
‌فعال فعال یا غیرفعال بودن تفویض را مشخص می‌کنیم.
‌کارتابل جاری با انتخاب کارتابل جاری کاربر گیرنده فقط درخواست‌های باز را مشاهده می‌نماید.
کارتابل پیگیری‌ با انتخاب کارتابل پیگیری کاربر پیگیری را هم می‌تواند مشاهده کند.
کارتابل دسته‌بندی شخصی‌ با انتخاب این گزینه کاربر دسته‌بندی‌های شخصی را هم مشاهده می‌نماید.
کلمات کلیدی

بعضی کلمات یا جملات پرتکرار که در شرح درخواست‌ یا اقدام وارد می‌کنیم، در این قسمت می‌توان تعریف نمود که کاربر موقع ارجاع یا اقدام بدون وارد کردن متن با کلیک روی شرح کلمات کلیدی مشخص شده را انتخاب نماید.


فهرست شخصی مخاطبان

این بخش می‌توانیمفهرست شخصی از همکاران تعریف کنیم و کاربران موردنظر را اضافه کنیم که در هنگام ارجاع درخواست دیگر لازم نیست جستجو انجام دهیم، کاربرانی که در فهرست شخصی قرار گرفته‌اند در بالای لیست مشاهده می‌شود.


<<  صفحه قبل