مخاطبان

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)

تمامی افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند ( شامل پرسنل اصلی سازمان و کارمندان شرکتی مستقر، به همراه شرکتها، سازمانها و برندهایی که با سازمان ما در ارتباط هستند) در قسمت مخاطبان تعریف می‌شوند.
شمای کلی بخش مخاطبان به صورت زیر می‌باشد.


نام گزینه شرح
ایجاد‌ برای ایجاد مخاطب جدید از این گزینه استفاده می‌کنیم.
‌ویرایش این قسمت دارای 5 گزینه می‌باشد:
ویرایش: این بخش برای ویرایش کل اطلاعات مخاطب استفاده می‌شود.
ویرایش اطلاعات بیشتر: این قسمت برای ویرایش دسته‌بندی‌های مخاطب می‌باشد که در بخش بعد به طور کامل توضیح داده خواهد شد.
ویرایش دسته‌اي: در این بخش با انتخاب تعدادی مخاطب می‌توان اطلاعات آنها از قبیل واحد ، سمت و ... را به صورت دسته‌ای ویرایش کرد.
جابجائی مخاطب: این بخش برای جابجایی واحد مخاطب و در صورت نیاز انتقال تجهیزات مخاطب به واحد جدید می‌باشد.
تبدیل نوع: برای تبدیل نوع مخاطب از این قسمت استفاده می‌کنیم. نوع مخاطب در بخش‌های بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد..
حذف‌ برای حذف مخاطب از این قسمت استفاده می‌کنیم. به یاد داشته باشید اگر مخاطب در سیستم پیشینه داشته باشد، قادر به حذف آن نخواهید بود.
‌ادغام از این قسمت برای ادغام دو یا چند مخاطب استفاده می‌شود.
‌انتقال به این بخش برای انتقال مخاطب به گروه‌هایی که ایجاد کرده‌ایم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبدیل به‌ در صورت نیاز از این قسمت برای گرفتن خروجی اکسل استفاده می‌شود.
‌سند مرتبط در این قسمت با انتخاب هریک از سندها و در صورت نیاز مشخص کردن بازه تاریخ و سپس با کلیک روی دکمه "بیاب" لیست مخاطبانی که در بازه مشخص شده سند مرتبط ثبت کرده باشند را نمایش می‌دهد.
‌اقدام مرتبط در این قسمت لیست اقدام‌ها نمایش داده می‌شود، با انتخاب هرکدام از نوع اقدام‌ها و در صورت نیاز، مشخص کردن بازه تاریخ و سپس کلیک روی دکمه "بیاب" لیست کارشناسانی که در بازه مشخص شده با نوع اقدام انتخاب شده که در فرم اقدام انتخاب کرده‌اند را نمایش می‌دهد.
تعریف مخاطب جدید

مخاطبان درسامانه گاما به سه دسته شخص حقیقی، شخص حقوقی و پرسنل تقسیم‌بندی می‌شوند.
شخص حقیقی: افرادی در داخل و بیرون سازمان که از پرسنل اصلی خود سازمان نمی‌باشند را به عنوان شخص حقیقی در نظر می‌گیریم.
شخص حقوقی: شرکتها، سازمانها و برندهایی که با سازمان ما در ارتباط هستند را به عنوان شخص حقوقی تعریف می‌کنیم.
پرسنل: افرادی که به عنوان کارمندان اصلی سازمان هستند را پرسنل گویند.
برای ایجاد مخاطب جدید، از قسمت منو گزینه "ایجاد" را کلیک و نوع مخاطب مورد نظر (حقیقی، حقوقی وپرسنل ) را انتخاب می کنیم تا فرم زیر باز شود.


نام گزینه شرح
مشخصات اصلی‌ در تبِ مشخصات اصلی، قسمتهای مختلف شامل (کد، جنسیت، نام و نام خانوادگی، واحد سازمانی) را مشخص می‌کنیم.
‌دسترسی
شخصی: در صورتیکه مخاطب از نوع شخصی انتخاب شده باشد. فقط توسط کاربر ایجادکننده قابل دسترسی است و دیگر کاربران نمی‌توانند مشخصات این کاربر را جستجو کنند
واحد: در صورتی که مخاطب از نوع واحد انتخاب شده باشد، توسط همه کاربرانی که با کاربر جاری ( ایجاد ‌کننده) در یک واحد هستند می‌توانند مشخصات این کاربر را ببیند و جستجو کنند.
واحد و زیرمجموعه: در صورتی که کاربر از نوع واحد و زیرمجموعه تعریف شده باشد، توسط همه کاربرانی که با کاربر جاری (ایجادکننده) در یک واحد هستند و یا زیرمجموعه این واحد هستند می‌توانند مشخصات این مخاطب را ببینند و جستجو کنند، ولی کاربران دیگر واحدها نمی‌توانند این مشخصات را ببیند
سازمانی: در صورتیکه مخاطب از نوع سازمانی تعریف شده باشد، توسط همه کاربران سازمان قابل مشاهده می‌باشد.
‌تماس‌ها در این قسمت می‌توان به دلخواه شماره تلفن، فکس، پست الکترونیکی و ... مخاطب را وارد کرد. این قسمت در بخش درخواست‌ها تأثیر دارد. به عنوان مثال برای ارجاع درخواست به صورت ایمیل به این مخاطب، درخواست به ایمیل وارد شده در این قسمت ارسال می‌گردد.
‌نشانی در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به محل به همراه نشانی و کد پستی مخاطب مورد نظر وارد را وارد کرد.
‌مخاطب مرتبط در صورتی که این مخاطب با مخاطب دیگری در ارتباط است، در این قسمت اطلاعات مخاطب مربوطه شامل نام، سمت، واحد و ... را وارد می‌کنیم .
سمت‌ در هر سازمان افراد در سمت‌های مختلف قرار دارند به عنوان مثال : متصدی، کارشناس، رئیس، مدیر، معاون و ...در گاما در بخش ایجاد مخاطب، در تبِ سمت، می‌توان از لیست سمت‌ها (که در بخش اطلاعات پایه تعریف کرده‌ایم) سمت شخص مورد نظر و یا مدیر آن شخص را انتخاب کرد. سمت‌ها در بخش قوانین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در قسمت شرایط می‌توان سمتِ فرستنده درخواست و همچنین در بخش تأییدکنندگان سمتِ شخص تأییدکننده را مشخص کرد.
واحدهای تابعه‌ چنانچه بخواهیم به شخص مورد نظر دسترسی مشاهده‌ی واحد دیگری را بدهیم، در بخش واحدهای تابعه، آن واحد را انتخاب و گزینه‌ی افزودن را می‌زنیم. سپس در بخش امنیت برای آن شخص نوع دسترسی را"واحدهای زیرمجموعه" انتخاب کنیم.
‌فیلد سفارشی در این قسمت می‌توان برای مخاطب شاخص‌ها یا فیلدهای سفارشی مشخص کرد. شاخص‌ها را در قسمت اطلاعات پایه تعریف می‌کنیم و در این قسمت مورد استفاده قرار میدهیم. هر اطلاعاتی که مورد نیاز است را می‌توان در این قسمت تعریف نمود. به عنوان مثال می‌توان نرم افزارهایی که باید بر روی سیستم این کاربر نصب باشد را مشخص کرد (به عنوان نمونه اتوکد، فتوشاپ، کورل و...)، همچنین دسترسی‌هایی که کاربر باید داشته باشد، به عنوان مثال باز بودن پورتهای USB سیستم و یا حتی میزان دسترسی کاربر به اینترنت و ...
درختواره مخاطبان

در این بخش می‌توان مخاطبان را براساس شاخص‌های مورد نظر خود دسته‌بندی کرد. به عنوان مثال مخاطبان مربوط به دایره یا واحدی خاص، نماینده ادارات، شرکتها، مخاطبان شرکتیِ مستقر در سازمان و تمامی موارد دیگری که دسترسی سریع به آنها برای ما اهمیت دارند را در گروهی خاص دسته‌‍بندی می‌کنیم. برای این کار ابتدا باید در قسمت درختواره مخاطبان، دسته‌بندیهای موردنظر را ایجاد کنیم. با کلیک راست برروی درختواره و انتخاب گزینه ایجاد. سپس برای انتقال مخاطب به آن دسته‌بندی، با انتخاب مخاطب موردنظر در قسمت منو با زدن گزینه انتقال به و سپس دسته‌بندی موضوعی، دسته‌بندی مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.در انتها با کلیک بر روی هر یک از دسته‌بندیها، مخاطبان مربوط به آن نمایش داده می‌شوند


درختواره دسته‌بندی عمومی مخاطبان

در این قسمت می‌توان مخاطبان را بر اساس گروه‌های کاری در سازمان دسته‌بندی کرد. به عنوان مثال گروه سخت افزار، گروه نرم افزار، گروه شبکه، گروه حراست و ...برای این کار دسته‌بندی‌ها را در قسمت درختواره دسته‌بندی عمومی مخاطبان یک به یک ایجاد می‌کنیم. سپس با انتخاب هر مخاطب، با انتخاب گزینه‌ انتقال به از قسمت منو، و سپس دسته‌بندی عمومی، مخاطب مورد نظر را به هریک از دسته‌بندی‌های ایجاد شده انتقال می‌دهیم.


نکته:شایان ذکر است که دسته‌بندی عمومی مخاطبان کاربرد دیگری نیز دارد. در قسمت اطلاعات پایه، قسمت گروه اقدام-نوع سرویس، گروههایی ایجاد و سپس گروه مخاطبانی را که پیش از این در درختواره دسته‌بندی‌عمومی مخاطبان تعریف کرده‌ایم انتخاب می‌کنیم. در مرحله‌ی بعد در قسمت انواع اقدام، که اطلاعات آن در فرم اقدام نمایش داده می شود را تعریف و برای هر یک از اقدام‌هایی که ایجاد کرده‌ایم، گروه اقدامی که در مرحله‌ی قبل ایجاد کرده‌ایم را تعیین می‌کنیم .حال برای هر یک از مخاطبان این گروه اقدام‌‎ها، در هنگام ثبت اقدام، لیست انواع اقدامی که مشخص کرده‌ایم نمایش داده می‌شود.

جستجو

براي جستجو بر اساس ستون‌هاي نشان داده شده در فهرست مخاطبان در قسمت سطر فيلتر در ستون مورد نظر خود کلمه اي را که مي خواهيم تايپ کرده و صبر کنيم، لازم نيست که همه کلمه را تايپ کنيم کافيست قسمتي از کلمه مورد نظر خود را تايپ و منتظر بمانيم تا فيلتر اعمال گردد. (به عنوان مثال در شکل زیر جستجو بر اساس کلمه یون در نام شده است).


مرتب سازی

براي مرتب سازي فهرست مخاطبان کافيست بر روي عنوان ستون مورد نظر کليک کنیم ، در اينصورت علامت فلش کوچکي روي ستون که نحوه مرتب سازي را نشان مي دهد، ظاهر مي شود. با کليک دوباره بر روي همان ستون جهت مرتب سازي برعکس مي شود. براي برداشتن مرتب سازي و برگشتن به حالت پیش‌فرض بر روي همان ستون همزمان کليد ctrl را نگه داشته و با موس بر روي عنوان ستون کليک می‌کنیم.