تجهیزات و دارِیی

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)

در سازمان، همه تجهیزات به همراه تمامی مشخصات آن‌ها براساس کد پشتیبانی (شماره اموال) در سامانه گاما ثبت می‌شوند. در قسمت تجهیزات و دارایی مشخص می‌شود که هر تجهیز در اختیار کدامیک از کاربران است.
شمای کلی بخش تجهیزات و دارایی به صورت زیر می‌باشد.

تجهیزات و دارایی
نام گزینه شرح
ایجاد‌ برای ایجاد تجهیز جدید از این گزینه استفاده می‌شود.
‌کپی اگر تجهیزاتی اطلاعات مشترکی داشته باشند، و اطلاعات جزئی آن را بخواهیم ویرایش کنیم، می‌توان از تجهیز موردنظر کپی تهیه کرد و سپس اطلاعاتی که باید تغییر یابد را ویرایش نمائیم.
‌ایجاد دسته‌ای از طریق این گزینه می‌توان تجهیزاتی که اطلاعات مشترکی دارند را به صورت یکجا ایجاد کرد.
ویرایش‌ از طریق این گزینه می‌توان اطلاعات یک تجهیز را ویرایش نمود.
‌ویرایش دسته‌ای اگر اطلاعات مشترکی بخواهیم روی تجهیزات ویرایش نمائیم.
ادغام‌ از طریق این گزینه می‌توان دو یا چند تجهیز را ادغام کنیم. برای ادغام تجهیزات موردنظر، تجهیزی که می‌خواهیم حذف شود را انتخاب و سپس با کلیک روی دکمه ادغام و انتخاب تجهیز موردنظر ادغام صورت می‌پذیرد.
انتقال‌ برای انتقال تجهیز از این گزینه استفاده می‌شود.
‌دریافت اکسل از طریق این گزینه می‌توان فایل اکسل را خروجی گرفت و با پر کردن اطلاعات موردنظر تجهیزات را Import کرد.
‌حذف از طریق این گزینه می‌توان تجهیزات انتخاب شده را حذف نمود.
فعال‌سازی‌ برای فعال/غیرفعال کردن تجهیز از این گزینه استفاده می‌شود .

نکته :اگر تجهیز موردنظر غیرفعال باشد در فرم درخواست هنگام اعلام خرابی شماره اموال موردنظر نمایش داده نمی‌شود.

‌چاپ و تبدیل برای خروجی گرفتن از تجهیزات موردنظر از این گزینه استفاده می‌شود.
ایجاد تجهیزات

برای ایجاد یک تجهیز جدید، از قسمت منو گزینه ی "ایجاد" را کلیک کنید تا فرم زیر باز شود:


مشخصات اصلی

در پنجره فوق، در تبِ مشخصات اصلی فیلدهای مورد نظر را مطابق جدول زیر پر می کنیم:


نام گزینه شرح
‌سازمان اگر بیش از یک سازمان داشته باشیم این گزینه فعال می‌شود و سازمان موردنظر را انتخاب می‌نمائیم.
‌محصول و مدل در این قسمت محصول و مدل دستگاه مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.

نکته : در صورتی که مدل دلخواه یافت نشد باید در قسمت مدل محصولات ایجاد کرد تا در لیست نمایش داده شود.

‌مخاطب در این قسمت مخاطب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم
‌واحد در این قسمت واحد آن مخاطب را از بین واحدهای موجود انتخاب می‌کنیم
‌ساختمان در این بخش ساختمانی که محصول در آن قرار دارد را انتخاب می‌کنیم.

نکته: برای ایجاد ساختمان در بخش اطلاعات پایه می‌توان واحد ساختمان جدید ایجاد نمود.

‌نقش در این گزینه می‌توان نقش تجهیز را مشخص نمود. به عنوان مثال نقش سرور می‌تواند دیتابیس یا اپلیکیشن باشند که مس‌توان در انی قسمت مشخص کرد.

نکته: برای ایجاد نقش در قسمت اطلاعات پایه می‌توان نقش موردنظر را ایجاد کرد تا در فرم ایجاد تجهیز نمایش داده شود.

کد پشتیبانی(شماره اموال)‌ در این بخش شماره اموال یا کد پشتیبانی دستگاه مذکور را وارد می‌نمائیم.
ش سریال سخت‌افزاری‌ در این بخش شماره سریال سخت افزاری دستگاه را وارد می نمائیم.
‌بارکد در این گزینه می‌توان بارکد تجهیز را مشخص نمود.
‌تاریخ شروع در این قسمت تاریخ شروع پشتیبانی را مشخص می‌کنیم.
‌گارانتی‌کننده در این بخش شرکتی که دستگاه تحت گارانتی آن است را انتخاب می‌نمائیم.
‌تاریخ گارانتی در این گزینه تاریخ شروع گارانتی را مشخص می‌کنیم.
تاریخ انقضاء خروج‌ در این گزینه تاریخ اتمام گارانتی را مشخص می‌کنیم.
‌وضعیت در این بخش میتوان از بین گزینه‌های موجود وضعیت حال حاضر دستگاه را مشخص نمود درحال استفاده در انبار در حال تعمیر اسقاط امانی و ...
شناسنامه

در قسمت شناسنامه، می‌توان شاخص‌هایی که برای هر محصول در نظر گرفته شده را وارد کرد. به عنوان مثال برای کامپیوتر می‌توان IPیا نام کامپیوتر و ... را وارد نمود. لازم به ذکر است که شاخص‌ها را باید در بخش اطلاعات پایه به صورت جداگانه برای هر محصول تعریف نمود.


قطعات

در تبِ قطعات، می‌توان قطعات مرتبط با هر تجهیز که جداگانه در بخش محصولات خدمات تعریف کرده‌ایم را مشخص نمود. به عنوان مثال برای کامپیوتر می‌توان Ram , Cpu , MotherBoard ,Power و ... را به تفکیک مدل تعریف کرد.


نام گزینه شرح
‌از انبار در صورتی که قطعات از قبل وارد انبار کرده باشیم این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
مستقیم‌ در صورتی که قطعات وارد انبار نشده باشد به صورت مستقیم قطعات را مشخص می‌کنیم.
قطعه‌ قطعه موردنظر را مشخص می‌کنیم.
‌مدل قطعه مدل قطعه را در این قسمت مشخص می‌کنیم.
‌ش سریال شماره سریال قطعه را در این قسمت وارد می‌کنیم.
‌بارکد در صورت نیاز بارکد قطعه را وارد می‌کنیم.
‌تاریخ شروع گارانتی تاریخ شروع گارانتی را مشخص می‌کنیم.
‌تاریخ پایان گارانتی تاریخ پایان گارانتی قطعه را مشخص می‌کنیم.
‌شرح شرحی در مورد قطعه را وارد می‌کنیم.
دارایی وابسته

در بخش دارائی وابسته، اگر تجهیزی، دارای اموال وابسته‌ باشد آن اموال در این قسمت مشخص می‌گردد.


نکته: درصورتی که بخواهیم ارتباطات شبکه‌ای دیتاسنتر را در سامانه داشته باشیم، کلیه اطلاعات سوئیچ ، روتر، سرور، ... را وارد می‌کنیم تا در تب دارایی‌های وابسته به همدیگر ارتباط دهیم، در این صورت ارتباطات به صورت گراف نمایش داده می‌شود و در ردیابی قطعی ارتباطات کمک شایانی به کارشناس خواهد کرد.


استفاده کنندگان

در سازمان چنانچه از یک تجهیز بیش از یک نفر استفاده کند، آن تجهیز را به نام یکی از آن مخاطبان ثبت و سایر اشخاص مورد نظر را در بخش استفاده‌کنندگان تعریف می‌نمائیم. حال هر یک از این افراد می‌توانند برای آن تجهیز درخواست ثبت نمایند.
این بخش کاربرد دیگری نیز دارد. می‌توان برای اختصاص دادن یک نرم افزار به تعدادی از مخاطبان، نرم افزار مورد نظر را در بخش تجهیزات دارائی با یک شماره اموال مجازی تعریف نمود و استفاده کنندگان را در این بخش مشخص میکنیم تا تمامی نفرات بتوانند درخواستهای مرتبط با آن نرم افزار را ثبت نمایند. مورد دیگری که در این بخش قابل ذکر است، تجهیزات اشتراکی است. اگر تجهیزی در یک واحد به صورت مشترک میان تمامی اشخاص آن دایره یا واحد مورد استفاده قرار گیرد، باید بخش مخاطبِ آن تجهیز را خالی گذاشت و واحد مورد نظر را در قسمت "واحد" انتخاب کرد.


بازدید

اگر از تجهیزات توسط شرکت پشتیبان بازدید دوره‌ای انجام می شود، می‌توان در این بخش اطلاعات مربوط به این بازدید اعم از شخص بازدیدکننده، تاریخ بازدید، شرح و ... را ثبت نمود.


پیوست

در صورتی اسنادی برای تجهیز موردنظر داشته باشیم می‌توان در این قسمت پیوست کرد، به عنوان مثال فاکتور خرید یا هنگام تحویل تجهیز به کاربر می‌توان فرم امضاء شده کاربر را پیوست نمود.


جستجو

برای جستجو بر حسب ستون‌های موجود، در قسمت فیلتر در ستون مورد نظر خود کلمه‌ای که می‌خواهید در مورد آن جستجو انجام دهید را تایپ کرده و صبر کنید تا فیلتر اعمال گردد.به عنوان مثال در شکل زیر جستجو بر اساس "صفحه نمایش" در ستون محصول انجام شده است .


جستجوی پیشرفته

در بخش تجهیزات دارائی در بالای صفحه قسمتی در اختیار کاربر قرار داده شده که می‌تواند از آن طریق بر روی تجهیزات جستجوهای مختلفی را انجام دهد. موارد مختلف جستجو در زیر به تفصیل شرح داده خواهد شد.


نام گزینه شرح
‌واحد سازمانی در این بخش با انتخاب واحد مورد نظر و زدن دکمه‌ی بیاب، تمامی تجهیزات مربوط به آن واحد و با زدن تیک گزینه "جستجوی واحدهای زیرمجموعه" تجهیزات آن واحد به همراه تمامی تجهیزات واحدهای زیرمجموعه آن نمایش داده می‌شود.
مخاطب‌ در بخش جستجو بر اساس مخاطب، با انتخاب فرد مورد نظر تمامی تجهیزاتی که به آن شخص اختصاص داده شده نمایش داده می‌شود. همچنین اگر در بخش مخاطبان برای کاربری، مخاطب زیرمجموعه تعریف کرده باشیم، با زدن تیکِ جستجوی افراد زیرمجموعه اطلاعات مربوط به تجهیزات آن مخاطب به همراه افراد زیرمجموعه آن نمایش داده میشود.
محصول‌ در این قسمت می‌توان جستجو براساس محصول انجام داد. به عنوان مثال کامپیوتر، صفحه نمایش و ...
‌قطعات/ملحقات از طریق این گزینه می‌توان تجهیزات را براساس قطعات ثبت شده جستجو نمود. به عنوان مثال می‌خواهیم کامپیوتر‌های که cpu آنها Cori7 هستند را نمایش داده شود.
‌شماره سریال در صورتی که شماره سریال قطعه هنگام ورود به انبار یا هنگام اقدام کارشناس وارد شده باشد می‌توان جستجو را بر اساس ان انجام داد .
شناسنامه‌ چنانچه شناسنامه تجهیزات را وارد کرده باشیم می‌توان در این بخش جستجو انجام داد.
‌ضعیت از طریق این گزینه می‌توان تجهیزات را براساس وضعیت فیلتر کرد.
‌بازدید از می‌توان گزارش تجهیزاتی که در یک دوره زمانی بازدید داشته‌اند را مشاهده نمود. جهت این کار بازه‌ی زمانی‌را مشخص و تیک گزینه‌ی "داشته باشد" را انتخاب و در انتها دکمه‌ی بیاب را بزنید.
تاریخچه تغییرات‌ در این بخش می‌توان گزارش تغییرات تجهیزات را در یک بازه‌ی زمانی مشخص بدست آورد. بدین منظور بازه‌ی زمانی مورد نظر را مشخص و تیک گزینه‌ی "داشته باشد" را انتخاب و در انتها دکمه‌ی بیاب را میزنیم. تغییرات تجهیزات شامل هرگونه نقل و انتقال تجهیزات، همچنین تغییر در هر یک از اطلاعات تجهیزات و مواردی از این دست می‌باشد. در قسمت سمت راست هر یک از تجهیزاتی که در سیستم ثبت کرده‌ایم، یک گزینه "+" دیده می‌شود که با کلیک بر روی آن اطلاعات مربوط به آن تجهیز نمایش داده میشود. اطلاعاتِ مربوطه در جدول زیر شرح داده میشود.
‌کد پشتیبانی
تاریخچه اسکن‌