آموزش ساختار سازمانی

مدرس
رامین سلامت
مدت زمان
حدود 6 دقیقه
دانلود آموزش
کلیک جهت دانلود

آنچه در این آموزش مشاهده خواهید کرد

در سازمان، تمامی واحدهای سازمانی و پست‌ها تحت عنوان ساختار سازمانی تعریف می‌شوند. وجود ساختار و تشکیلات سازمانی در تمامی سازمانها ضروری است. ساختار سازمانی، زیربنا و شاکله‌ی اصلی هر سازمان را مشخص و تمامی رده‌های سازمان، از بالاترین تا پایین ترین رده به صورت درختواره نمایش داده می‌شود. شمای کلی بخش ساختار سازمانی به صورت زیر میباشد:

ایجاد: برای ایجاد واحد جدید از این گزینه استفاده می‌شود.

ویرایش: برای ویرایش اطلاعات یک واحد با انتخاب واحد موردنظر و سپس کلیک روی دکمه ویرایش می‌توان اطلاعات واحد موردنظر را ویرایش کرد.

ویرایش دسته‌ای: در صورتیکه اطلاعات مشترک بین چند واحد را بخواهیم به صورت یکجا ویرایش نماییم. با انتخاب واحدهای موردنظر و سپس کلیک روی “ویرایش دسته‌ای” می‌توان اطلاعات را ویرایش نمود.

حذف: انتخاب واحد موردتظر و سپس با کلیک روی دکمه حذف می‌توان واحد انتخاب شده را حذف کرد. نکته: در صورتی حذف خواهد شد که پیشینه نداشته باشد.

ادغام واحد: از طریق این گزینه می‌توان دو یا چند واحد را ادغام کرد.

فعال‌سازی: برای فعال یا غیر فعال کردن یک واحد از این گزینه استفاده می‌کنیم.

تبدیل به: برای گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات از این گزینه استفاده می‌شود.