فرم درخواست عاملیت و نمایندگی نرم افزار help desk

تکمیل فرم درخواست همکاری

لطفا فرم درخواست را به دقت و با توجه به شرایط مورد نظر و همچنین نوع همکاری مورد نظر تکمیل نمائید.

در صورتیکه در بررسی اولیه شرایط همکاری مهیا باشد، از طرف مرکز نمایندگان با درخواست کننده تماس گرفته شده و نمونه قرارداد ارسال می گردد.

ما به بودن شما در خانواده بزرگ گاما افتخار میکنیم، با ما تماس بگیرید.


 

فرم درخواست عاملیت فروش

  نام و نام خانوادگی(الزامی)

  رشته تحصیلی (الزامی)

  آخرین مدرک تحصیلی (الزامی)

  لطفا شغل فعلی خود را بنویسید (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

  شماره همراه (الزامی)

  استان محل اقامت (الزامی)

  شهرستان محل اقامت (الزامی)

  آدرس دقیق منزل (الزامی)

  ایا در حال حاظر عاملیت محصول دیگری را دارید؟ نام ببرید

  نحو آشنایی با گاما (الزامی)

  لطفا سابقه فعالیت‌های خود را بارگذاری کنید

  فرم درخواست نمایندگی

   نام شرکت (الزامی)

   آدرس وبسایت

   شناسه ملی (الزامی)

   نام و نام خانوادگی درخواست دهنده (الزامی)

   سمت

   پست الکترونیکی (الزامی)

   شماره تلفن همراه(الزامی)

   شماره تلفن شرکت (الزامی)

   شماره فکس

   استان محل شرکت

   شهرستان محل شرکت

   آدرس دقیق شرکت (الزامی)

   آیا در حال حاظر نمایندگی محصول دیگری را دارید؟ نام ببرید

   نحوه آشنایی با گاما (الزامی)

   لطفا سابقه فعالیت شرکت خود را بارگذاری کنید