گالری تصاویر

تفاوت‌های گاما ITSM و گاما HelpDesk

رابط کاربری جدید

ITSM چندزبانه است، همزمان امکان راست چین، چپ چین در سامانه فراهم شده و در صورت نیاز می‌توان زبانهای انگلیسی، عربی و … را براحتی به سامانه اضافه کرد.

جذاب
Before After گزارش خلاصه عملکرد در نرم افزار Help desk گاما