ورود به سامانه در نرم ‌افزار گاما ITSM

ورود به سامانه

برای ورود به سامانه نام‌کاربری، رمزعبور و نتیجه عبارت ریاضی را وارد کنید. اگر به هردلیلی نتوانستید به سامانه وارد شوید، با راهبر سامانه تماس بگیرید.

ورود به سامانه در گاما ITSM

راهنمای درخواست دهنده

هر کاربر پس از ورود به سامانه صفحه زیر را مشاهده خواهد کرد.

صفحه ورود به سامانه در گاما ITSM

برای ثبت درخواست پس از کلیک بر روی ثبت درخواست، فرم به شکل زیر باز  می‌شود.

ایجاد درخواست در گاما ITSM

اطلاعات خواسته شده را به ترتیب از گروه سرویس وارد کرده و در آخر دکمه ذخیره را بزنید. اگر گروه، یا سرویسی را در فهرست باز شده نمی‌بینید با راهبر سامانه تماس بگیرید. در هر یک از فیلدهای گروه سرویس و سرویس با تایپ کرد یک یا دو کلمه سامانه موارد مشابه را برایتان فیلتر کرده و نشان می‌دهد.

سایر امکانات

در بخش منوی سمت راست امکانات دیگری را می‌توانید مشاهده کنید

  • کارپوشه: بخشی است که برای پاسخ یا تایید مواردی که برایتان آمده است را مشاهده خواهید کرد.
  • دارائیها: هر کاربر دارائیهای خود را در این بخش مشاهده می‎کند، در صورتیکه مغایرتی در اطلاعات خود می‌بینید با راهبر سامانه تماس بگیرید.
  • سایر امکانات براساس دسترسیهایی است که توسط راهبر سامانه تنظیم شده است.