ساختار سازمانی: Organization

دومان سامانه تجربه راه اندازی گاما در سازمانهای بسیار بزرگ مانند بانکها در سراسر کشور را داشته است، چارت سازمانی به صورت سلسله مراتبی و با سطوح مختلف در گاما قابل تعریف است.

یکی از مهمترین اطلاعات پایه‌ای لازم برای راه‌اندازی نرم افزار help desk ساختار سازمانی، و فهرست پرسنل، و سمتهای سازمانی آنهاست. مسلما ورود و بروز نگهداشتن این اطلاعات کاری زمانبر، طاقت فرسا و پراشتباه است. با توجه به اینکه این اطلاعات معمولا در سامانه‌های اتوماسیون اداری، منابع انسانی، حضور و غیاب، وجود دارند، ما امکان یکسان سازی با آنها را در gamma help desk فراهم آورده‌ایم. در اینصورت دیگر نگرانی جابجایی افراد، استخدام افراد جدید و مسائلی از این دست نخواهیم بود.

لازم به ذکر است که در گاما امکان ویرایش و نگهداری ساختار سازمانی به صورت مستقل هم وجود دارد، و بنابراین انعطاف پذیری قابل توجهی برای راهبر سامانه در تغییر، ادغام، ایجاد واحدهای جدید وجود دارد.

همچنین در گاما امکانات زیر در اختیار کاربران قرار دارد.

  • امکان تعریف اشخاص حقیق، حقوقی مانند پیمانکاران، تامین کنندگان، فروشندگان و دسته‌بندی آنان
  • امکان تعریف ارتباطات بین مخاطبان، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان

ما تاکنون تجربه یکسان سازی با سیستمهای زیر را در سازمان مشتریان خود داشته ایم:

  • اتوماسیون اداری چارگون
  • حضور و غیاب کسری
  • اتوماسیون اداری آی کن
  • اتوماسیون اداری همکاران سیستم
  • سیستمهای خاص منظوره