مدیریت کاربران و سطوح دسترسی: Security Access Level

Helpdesk

هر کاربر با توجه به جایگاه سازمانی و سمت خود برخی از امکانات گاما را میتواند مشاهده نماید. به عنوان نمونه سازمانهایی که دارای ساختمانهای مختلف، یا سرپرستیهای استانی هستند میتوانند برای راهبران استانی و یا هر یک از راهبران ساختمانهای خود مجوزهایی تعریف نمایند که فقط به اطلاعات خودشان دسترسی داشته باشند. با اینحال مدیر سازمانی میتواند همه ساختمانها و مراکز استانی را زیر نظر داشته باشد و بر آنها نظارت نماید.

برخی از امکانات مدیریت کاربران و سطوح دسترسی نرم افزار service desk گاما به شرح زیر است:

امکان تعریف گروه‌های کاربری متعدد با توجه به نیاز هر سازمان و شرکت

به عنوان نمونه گروه کاربرانی که تنها مجوز مشاهده تجهیزات را دارند و نمی‌توانند تغییری در فهرست دارائیهای سازمان ایجاد نمایند. همچنین بسیاری از گروه‌های لازم به صورت پیشفرض در سامانه پیش بینی شده‌اند.

تفویض اختیار

مدیران ارشد، کارشناسان در صورت مرخصی، می‌توانند کارتابل جاری و پیگیری خود را به رئیس دفتر، منشی و یا همکاران خود تفویض کنند. بنابراین لازم نیست نام کاربری و رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار دهیم. همچین راهبر سامانه نظارت کاملی بر تفویضهای اختیار اعطا شده دارد.

ایجاد محدودیت دسترسی بر اساس IP

در صورتیکه ساختمانها، واحدها، و یا حتی کاربران از IPهای مشخصی به سامانه وارد می‌شوند را به راحتی می‌توان در نرم افزار Help Desk گاما تعیین کرد. در اینصورت در صورت تغییر واحد کاربر، سامانه اجازه ورود نخواهد داد و یا در صورت تنظیم توسط راهبر سامانه، واحد کاربر با توجه به Range IP تعریف شده تغییر خواهد کرد.

امکان ورود به سامانه با استفاده از رمز عبور Active Directory

در سازمانها و شرکتهای که از Domain برای ورود کاربران استفاده می‌شود، نیازی به تعریف رمز عبور مجزا در این سامانه نخواهد بود و با همان نام کاربری و رمز عبور Windows به نرم افزار Help Desk وارد می‌شوند.

تاریخچه فعالیتهای کاربر

هنگام ورود کاربران، IP، زمان و تاریخ ورود و همچنین سابقه فعالیتهای کاربران ذخیره شده و قابل مشاهده خواهد بود.

تعریف کاربران Contact Center

کاربرانی مانند روسای دفاتر، خط مقدم help desk امکان ثبت درخواست از طرف افراد سازمان، واحد و یا زیرمجموعه‌های خود را براساس تنظیمات راهبر سامانه در اختیار خواهند داشت.

مقلات مرتبط